Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
39Trực tuyến
4,939,860 Lượt truy cập

Thông báo về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí do nhà nước cấp bù học phí, học kỳ I năm học 2013 – 2014

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phủ Lý, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 
THÔNG BÁO

       Nhà trường chi trả tiền miễn, giảm học phí do nhà nước cấp bù học phí, học kỳ I năm học 2013 – 2014 cho học sinh, sinh viên theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hộ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. (Có danh sách kèm theo)

                                                                         

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                   (Đã ký)

 

 

                             Vũ Văn Đoan

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111010102134673

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer