Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
46Trực tuyến
5,180,439 Lượt truy cập

images


LÃNH ĐẠO PHÒNG:


 1. Ông Phùng Quang Tuấn;                 Chức vụ: Trưởng phòng

2. Ông Nguyễn Hoàng Hưng;              Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Ông Đỗ Đắc Sơn;                             Chức vụ: Phó trưởng phòng

4. Ông Trần Văn Bằng;                        Chức vụ: Phó trưởng phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về định hướng công tác đào tạo, xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành học, bậc học của trường, cụ thể hoá các văn bản quy phạm cần áp dụng về đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT, trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt.

2. Thực hiện công tác tuyển sinh các Bậc, Hệ, Ngành học toàn trường.

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định cơ cấu ngành nghề, qui mô và phương thức đào tạo của các ngành học, bậc học và điều kiện đảm bảo chất lượng.

4. Phối hợp với các khoa, bộ môn hoàn thiện mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo của các ngành học, bậc học và các điều kiện đảm bảo chất lượng.

5. Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo: Lập tiến độ kế hoạch giảng dạy của năm học, giúp việc Hiệu trưởng duyệt và giao khối lượng giảng dạy của năm học cho các Khoa, Bộ môn, tính khối lượng công tác theo năm học của giảng viên.

6. Chủ trì và phối hợp với các Khoa, Bộ môn sắp xếp thời khóa biểu.

7. Điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo theo kế hoạch hàng năm, hàng tháng và cả năm học, v.v…

8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động đào tạo (chuẩn bị giảng dạy, lên lớp lý thuyết, hướng dẫn thảo luận, thực hành, thực tập, v.v… và việc thực hiện các Quyết định của Hiệu trưởng và các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ban ngành liên quan).

9. Quản lý chất lượng đào tạo: Quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của các ngành học, bậc học.

10. Quản lý kết quả học tập của HSSV: Xếp lịch thi, kết hợp với các Khoa tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế thi học phần. Quản lý điểm; chủ trì xét kết quả học tập, xét lên lớp, xét tốt nghiệp hàng năm của HSSV. Xem xét trình Hiệu trưởng việc bảo lưu kết quả học tập, xếp lớp, chuyển lớp của HSSV, v.v…

11. Giải thích quy chế dạy học, những kiến nghị của giảng viên và HSSV về giảng dạy học tập, thi và kiểm tra, v.v… Báo cáo Hiệu trưởng những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.

12. Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

13. Thực hiện các công tác liên thông liên kết đào tạo với các trường, cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp.

Tổ chức bộ máy: gồm 10 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Phùng Quang Tuấn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

01666748668

2

Nguyễn Hoàng Hưng

Phó phòng

Thạc sĩ

0916023000

3

Đỗ Đắc Sơn

Phó phòng

Thạc sĩ

0985305189

4

Trần Văn Bằng

Phó phòng

Kỹ sư

0975505308

5

Chu Thị Minh Hải

Chuyên viên

Thạc sĩ

0915038237

6

Phạm Thị Tính

Chuyên viên

Kỹ sư

0982856092

7

Đào Thị Xuyến

Chuyên viên

Cử nhân

01669982351

8

Phạm Thị Nhung

Phục vụ

Cử nhân

0982136785

9

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

 Cử nhân

 

10

Ngô Thị Kim Chung

Nhân viên

 

 0382420936

 Địa chỉ:  Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.840.246


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer