Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
15Trực tuyến
5,180,463 Lượt truy cập

images

Lãnh đạo khoa:

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hồng  Chức vụ: Trưởng khoa
2. Bà Đỗ Minh Thu  Chức vụ: Phó trưởng khoa
3. Bà Vũ Thị Tuyết Lê         Chức vụ: Phó trưởng khoa
4. Ông Đào Hồng Đức Chức vụ: Phó trưởng khoa

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Quản lý toàn diện về nhân sự thuộc khoa.
2. Xây dựng và quản lý chương trình, nội dung, mục tiêu đào tạo của các ngành, các hệ đào tạo thuộc khoa được Nhà trường phân công. 
3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức (giảng viên), Đánh giá công chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa. 
4. Quản lý toàn diện học sinh, sinh viên theo chuyên ngành do khoa phụ trách. Phối hợp với Công đoàn, ,Đoàn thanh niên, các đơn vị khác trong Trường thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của khoa. 
5. Quản lý cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý theo quy định hiện hành.

Tổ chức bộ máy: gồm 8 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Việt Hồng

Trưởng khoa

Tiến sĩ

0975258745

2

Đỗ Minh Thu

Phó khoa

Thạc sĩ

0917762005

3

Vũ Thị Tuyết Lê

Phó khoa

Thạc sĩ

0982345784

4

Đào Hồng Đức

Phó khoa

NCS

0972184989

5

Nguyễn Thị Hoằng

Giảng viên

Kỹ sư

01658357467

6

Nguyễn Tuấn Sơn

Giảng viên

Kỹ sư

0916626680

7

Phạm Thị Hồng Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

01237400606

8

Nguyễn Minh Trang

Giảng viên

Cử nhân

0976171795

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer