Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
53Trực tuyến
4,861,860 Lượt truy cập
Lãnh đạo khoa:

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga;     Chức vụ: Trưởng khoa

 

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Kế toán và trình độ Trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp;

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các ngành trên và các môn học: Kế toán đại cương, Tổ chức và quản lý doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp của hệ Cao đẳng và Trung cấp Kỹ thuật;

3. Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; 

4. Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được Nhà Trường giao; 

5.  Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa; 

6.  Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

7. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị khác trong Trường thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Khoa. 

Tổ chức bộ máy: Gồm 6 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Nguyễn Thị Thanh Nga

Trưởng khoa

Thạc sĩ

01696137626

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Cử nhân

0948651265

3

Võ Thị Thanh

Giảng viên

Thạc sĩ 

0943386586

4

Lê Thị Vui

Giảng viên

Thạc sĩ

 01234107889

5

Đỗ Thị Thúy

Giảng viên

Thạc sĩ 

 0915013984

6

Phạm Thị Hiền

Giảng viên

Cử nhân 

 0972346360

 Địa chỉ:  Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.


Thư viện ảnh
000111010102134673

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer