Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
17Trực tuyến
5,180,465 Lượt truy cập
Lãnh đạo khoa:

1. Ông Vũ Văn Long;                         Chức vụ: Trưởng khoa

2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên;              Chức vụ: Phó trưởng khoa

 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga;            Chức vụ: Phó trưởng khoa

 

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng; trung cấp kỹ thuật nấu ăn; và khối lượng kiến thức lý luận chính trị cho HSSV các hệ đào tạo của trường; 

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các ngành trên và các môn học: Kế toán đại cương, Tổ chức và quản lý doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp của hệ Cao đẳng và Trung cấp Kỹ thuật; 
3. Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; 

4. Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được Nhà Trường giao; 

5.  Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa; 

6.  Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

7. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị khác trong Trường thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Khoa. 

Tổ chức bộ máy: Gồm 15 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

1

Vũ Văn Long

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0975046035

2

Phạm Thị Kim Liên

Phó khoa

Thạc sĩ

0917347766

3

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phó khoa

Thạc sĩ

01696137626

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Cử nhân

0948651265

5

Võ Thị Thanh

Giảng viên

Thạc sĩ 

0943386586

6

Lê Thị Vui

Giảng viên

Thạc sĩ

01234107889

7

Đỗ Thị Thúy

Giảng viên

Thạc sĩ 

0915013984

8

Phạm Thị Hiền

Giảng viên

Cử nhân 

097234636

9

Nguyễn Thanh Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

0987083684

10

Đoàn Duy Hưng

Giảng viên

Thạc sĩ

0978985315

11

Nguyễn Ngọc Quý

Giảng viên

Cử nhân

0983941902 

12

Nguyễn Cao Điền

Giảng viên

Cử nhân

0969803405

13

Lại Đức Thiện

Giảng viên

Cử nhân

0976439926

14

Đào Thị Huyền

Giảng viên

Cử nhân

0363165997

15

Vũ Thị Trang

Giảng viên

Cử nhân

0919467929

 Địa chỉ:  Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer