Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
37Trực tuyến
5,159,215 Lượt truy cập

images

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ts. Phạm Đức Thắng

Giám đốc

090.405.1289

2

Ths. Nguyễn Hải Long

Phó giám đốc

0988.021.074

3

Ths. Nguyễn Hoàng Hưng

Phó giám đốc

091.602.3000

4

CN.Nguyễn Việt Khoa

Kế toán

098.52.71.777

5

Nhữ Thị Hiền

Thủ quỹ

0974.974.211

6


Các thành viên khác: các giảng viên của trường.


II. CHỨC NĂNG

 - Bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, trung học, cao đẳng và các lớp chuyên đề.

 - Nguyên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của trường.

 - Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất.

- Thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để nâng cao trình độ của giảng viên, mở rộng đạ bàn hoạt động đào tạo và nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên.


II. NHIỆM VỤ

 1. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

 - Bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ về kỹ thuật, quản lý. Các chuyên đề của các ngành Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp và các ngành nghề khác.

 - Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ trình độ sau Trung cấp và Cao đẳng các ngành nghề của trường.

 - Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ trình độ kỹ thuật viên Quản lý đê điều, Quản lý thủy nông, trạm bơm, cấp thoát nước, địa chính, trắc địa, địa chất,…

 - Sát hạch và cấp chứng chỉ các trình độ thi nâng bậc nghề, kỹ thuật viên Quản lý đê điều, Quản lý thủy nông, trạm bơm, cấp thoát nước, địa chính, trắc địa, địa chất,…các chuyên đề của Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, TCCN, CĐ của trường đang đào tạo.

 - Bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ thi nâng bậc các trình độ ngành, nghề mà trường đang đào tạo.

 - Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ để nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh và của người lao động.

 - Liên kết và hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và dịch vụ để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ mà cơ sở sản xuất yêu cầu, kết hợp với nghiên cứu, sản xuất chuyển giao công nghệ, tăng nguồn thu cho nhà trường.

 
2. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của trường. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, thực hiện gắn đào tạo với NCKH và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất kinh doanh.


3.
Thực hiện các công việc của các Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, khuyến học, Liên minh HTX… nhằm phục vụ đào tạo, sản xuất và chuyển giao kỹ thuật công nghệ theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và của người lao động.

 


Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer