Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
35Trực tuyến
5,180,473 Lượt truy cập

Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ giai đoạn 2008 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (rà soát, điều chỉnh năm 2013)

Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ giai đoạn 2008 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 là định hướng chỉ đạo mọi hoạt động của Trường, phấn đấu xây dựng trường phát triển trở thành trường trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đào tạo đội ngũ cán bộ Thủy lợi nhiều chuyên ngành ở trình độ cao đẳng, trung cấp và cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, xây dựng nông thôn và một số ngành khác; đảm bảo cơ cấu vùng miền. Đội ngũ cán bộ này có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ cao vào thực tiễn trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản và xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực nông thôn; là lực lượng quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện đại hóa đất nước.
Xem chi tiết Chiến lược phát triển Trường (Tại đây)

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer