Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
170Trực tuyến
4,963,064 Lượt truy cập

Quy trình nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng khóa 5, Liên thông CĐ 6, Trung cấp K65 và Lớp 64C5

  

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 THÔNG BÁO

QUY TRÌNH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG KHÓA 5, LIÊN THÔNG 6, TRUNG CẤP K65, LỚP 64C5

(Thứ 4 Ngày 19 tháng 8 năm 2015)

TT

Nội dung

Phụ trách - Địa điểm

1

HS-SV nhận phiếu thanh toán ra trường

Phòng Công tác sinh viên (102) - Cô Chung

2

Thanh toán thư viện

Thư viện - Cô Thủy

3

Thanh toán các khoản kinh phí (Nhà ở, học phí…)

Phòng Tài chính-Kế toán (104) - Cô Minh, Cô Nhữ Hiền

4

Thanh toán với phòng Công tác sinh viên.

Phòng Công tác sinh viên (102) - Cô Chung

5

Ký nhận bằng và bảng điểm

Phòng Tuyển sinh - Cô Tính

 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO, KH&HTQT

(Đã ký)


Phùng Quang Tuấn

 

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer