Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
217Trực tuyến
4,962,937 Lượt truy cập

Thông báo Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho HSSV các lớp CĐ4, C5LT, TCCN K64 và lớp 63C5

8h ngày 28/8/2014: Bế giảng và phát bằng cho sinh viên lớp C5LT và CĐ4. 8h ngày 29/8/2014: Bế giảng và phát bằng cho học sinh lớp 63C5 và K64.
 

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

PHÒNG ĐÀO TẠO, KHOA HỌC & HTQT

***

Số: 02 - TB/ĐT KH&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Phủ Lý, ngày 31 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v nhận bằng Tốt nghiệp CĐ4, C5LT, TCCN K64 và lớp 63C5)

          Căn cứ quyết định số 120/QĐ-CĐTLBB-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ V/v công nghận tốt nghiệp lớp C5LT.

          Căn cứ quyết định số 200/QĐ-CĐTLBB-ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ V/v công nghận tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng khóa 4.

          Căn cứ quyết định số 201/QĐ-CĐTLBB-ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ V/v công nghận tốt nghiệp đối với học sinh TCCN lớp 63C5 và khóa 64.

          Phòng Đào tạo KH&HTQT thông báo thời gian tổ chức Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV như sau:

-        8h ngày 28/8/2014: Bế giảng và phát bằng cho sinh viên lớp C5LT và CĐ4.

-        8h ngày 29/8/2014: Bế giảng và phát bằng cho học sinh lớp 63C5 và K64.

Đề nghị các em HS-SV về dự lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đúng thời gian trên.

Ghi chú: HS-SV thanh toán các thủ tục ra trường với các phòng chức năng trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c).

- Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm (để phối hợp t/h)

- Ban biên tập Website

- Lưu văn thư ĐT.

PHÒNG ĐÀO TẠO KH& HTQT

P.TRƯỞNG PHÒNG

đã ký 


 

Nguyễn Hoàng Hưng

 

 

 

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer